یا مجیب المضطرسر بر سر آسمان گذارد چشمت

باران باران شود ببارد چشمت


خورشید همیشه با خودش می گوید:

با آینه ها چکار دارد چشمت؟


نوشته شده در دوشنبه 95/3/31ساعت 5:4 صبح توسط هور نظرات ( ) |

یا مجیب المضطر


نه بیمارم نه دیوانه !

شاعری هستم ملول از یکنواختی ها

به دنبال تحوّلی اساسی

همین!


نوشته شده در شنبه 95/3/29ساعت 5:27 عصر توسط هور نظرات ( ) |


Design By : Pichak